Predstavitev razpisa za spodbujanje podjetništva v MO Velenje

Predstavitev razpisa za spodbujanje podjetništva v MO Velenje

Mestna občina Velenje v letu 2019 za spodbujanje podjetništva namenja 100 tisoč evrov za sofinanciranje naložb v gospodarstvo, zagon inovativnih podjetij ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti za mikro in mala podjetja na območju MOV.

Za vse interesente, ki se imajo namen potegovati za sredstva z Javnega razpisa, v SAŠA inkubatorju organiziramo predstavitev, na kateri bomo šli podrobneje čez pogoje za sodelovanje, kakšne so razlike med A B in C namenom, kateri so upravičeni stroški in kako izpolniti razpisne obrazce.

Predstavitev po izvedla direktorica SAŠA inkubatorja Karla Sitar, ki je aktivno sodelovala pri pripravi javnega razpisa in bo po koncu predstavitve tudi odgovarjala na potencialna vprašanja.