Projekt CASTLE – ERASMUS+

[kc_row use_container=”yes” _id=”169267″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”354279″][kc_title text=”UHJvamVrdCBDQVNUTEUg4oCTIEVSQVNNVVMr” _id=”927798″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-family|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`Roboto`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”596166″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”820389″][kc_spacing height=”50px” _id=”784256″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”462559″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”755383″][kc_column_text _id=”175579″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Saša inkubator nastopa v vlogi strokovnega partnerja za usposabljanje udeležencev na področju poslovnih modelov, vstopa na trg ter razvoja posla. 

Vodilni partner je Univerza Wolverhampton (UK), ostali partnerji so še ARGO (IT), Centro Diego Fabbri (IT), producciones Audiosigno (E), Centrum Kultury Wroclaw (PL)  

Aktivnosti: 
Priprava in izvedba 5 dnevnega mednarodnega izobraževalnega programa za ciljno skupino v Velenju (cca 25 udeležencev iz 5 držav), april 2018 ter v Wroslawu, april 2019.
Sodelovanje pri pripravi priročnika za poslovni model za ciljno skupino.
Sodelovanje pri razvoju on-line orodja, preko katerega bodo udeleženci pridobili ustrezne poslovne veščine.
Trajanje: november 2017 – november 2019

CASTLE Handbook 

http://www.accessibleculture.eu/pratical_handbook-29.html?fbclid=IwAR0azVlWnTOCfieDdWx9L_-DCRnNOviOH__v-5PgXgNDTcl6Nl3XmgJSjbw

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”926620″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”379560″][/kc_column][/kc_row]