LAS startup SAŠA – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

[kc_row use_container=”yes” _id=”301649″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”265452″][kc_title text=”U3RhcnR1cCBTQcWgQSByZWdpamEg4oCTIHNwb2RidWphbmplIHBvZGpldG5pxaF0dmEgdiBTQcWgQSByZWdpamk=” _id=”981711″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-family|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`Roboto`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”367987″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”40673″][kc_spacing height=”70px” _id=”436306″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”40372″ _collapse=”1″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”403588″][kc_column_text _id=”605503″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Z izvedbo operacije bomo dvignili podjetnost pri mladih na podeželju ter jim skozi izobraževanja na področju novih poslovnih modelov omogočili nove priložnosti za realizacijo svojih podjetniških idej. Preko promocijsko – motivacijskih dogodkov se bo spodbujalo povezovanje med deležniki v regiji

PRIČAKOVANI REZULTATI

Število poslovnih modelov: 10 
Število izvedenih dogodkov: 20 
Število vključenih podjetij ali ekip v mentorski program: 10 
Število izvedenih presoj idej: 20 
Število izvedenih dogodkov z mreženjem: 2 
Skupaj udeležencev na vseh dogodkih: 100

UČINKI OPERACIJE

Število izhodov v zaposlitev: 3 
Število novih podjetniških idej: 16 
Število novih mrež: 1 
Število oseb, vključenih v coaching: 100

Spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran programa razvoja podeželja
 (
www.program-podezelja.si/)

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]