LAS startup SAŠA – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

Startup SAŠA regija – spodbujanje podjetništva v SAŠA regiji

Z izvedbo operacije bomo dvignili podjetnost pri mladih na podeželju ter jim skozi izobraževanja na področju novih poslovnih modelov omogočili nove priložnosti za realizacijo svojih podjetniških idej. Preko promocijsko – motivacijskih dogodkov se bo spodbujalo povezovanje med deležniki v regiji

PRIČAKOVANI REZULTATI

Število poslovnih modelov: 10 
Število izvedenih dogodkov: 20 
Število vključenih podjetij ali ekip v mentorski program: 10 
Število izvedenih presoj idej: 20 
Število izvedenih dogodkov z mreženjem: 2 
Skupaj udeležencev na vseh dogodkih: 100

UČINKI OPERACIJE

Število izhodov v zaposlitev: 3 
Število novih podjetniških idej: 16 
Število novih mrež: 1 
Število oseb, vključenih v coaching: 100

Spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran programa razvoja podeželja
 (
www.program-podezelja.si/)