Subjekti inovativnega okolja SAŠA 2018-2019

[kc_row use_container=”yes” _id=”9114″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”771084″][kc_title text=”U3ViamVrdGkgaW5vdmF0aXZuZWdhIG9rb2xqYSBTQcWgQSAyMDE4LTIwMTk=” _id=”273259″ type=”h1″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`title-style`:{`font-family|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`Roboto`,`text-align|+.kc_title,.kc_title,.kc_title a.kc_title_link`:`center`}}}}”][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”17454″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”977584″][kc_spacing height=”70px” _id=”421760″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”699793″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”398436″][kc_column_text _id=”657490″]

Aktivnosti SAŠA inkubatorja v okviru operacije SIO SAŠA 2018-2019 sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«; specifičnega cilja: »3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”562455″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”38918″][kc_spacing height=”50px” _id=”656243″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”547764″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”694712″][kc_column_text _id=”339617″]

Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja  (v nadaljevanju: SIO), ki bodo z izvedbo aktivnosti oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:
– povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem;
– povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij;
– premagovanju ovir hitro rastočih podjetij. 
 
Cilj operacije z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.
 
Predmet operacije je finančna podpora tistih aktivnosti SIO, ki zagotavljajo podporo ciljnim skupinam. Podpora ciljnim skupinam se zagotavlja s promocijsko motivacijskimi dogodki, informiranji in svetovanji, tematskimi delavnicami, mentoriranjem, z zagotavljanjem pomoči prek ekspertov in z upravljanjem portfelja ciljnih skupin.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”14341″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”18339″][kc_spacing height=”50px” _id=”127600″][/kc_column][/kc_row][kc_row use_container=”yes” _id=”46532″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”327527″][kc_column_text _id=”530597″]

Več informacij: www.eu-skladi.si 

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]