Soustvarjamo teame za prihodnost

[kc_row use_container=”yes” _id=”990965″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”304867″][kc_title text=”U291c3R2YXJqYW1vIHRlYW1lIHphIHByaWhvZG5vc3Q=” _id=”895850″ type=”h1″][kc_column_text _id=”976079″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`text-align|,p`:`justify`}}}}”]

Namen operacije:

Program, ki bo razvit in izveden v sklopu operacije, pomeni popolnoma nov in celovit pristop osveščanja in učenja vodilnih v podjetij in njihovih timov za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Rezultat izvedene operacije bo določeno število poslovnih modelov podjetij in določeno število modelov razvoja kadrov v podjetjih. V tem se v celoti nanaša na OP-Ukrep »Ustvarjanje delovnih mest: • Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev«, ki predvideva podporo aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ….., kot npr.: razvoj primernih orodij za aktivacijo, vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva.

Cilj operacije:

Dolgoročni cilj: Zagotoviti sodobno obliko podpornih storitev za podjetja ter njihove zapsolene ter navezava na Tematsko področje1: ustvarjanje novih delovnih mest in v sklopu tega na Cilj A1: Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta ter na Ukrep 1: Zagotavljanje sodobnih podpornih storitev vključno z razvojem novih programov. 
Kratkoročni cilj: 1. razvoj in priprava novega, celovitega, inovativnega in kakovostnega programa osveščanja in učenja vodilnih v podjetjih ter njihovih timih, 2. animacija in motivacija podjetniškega okolja ter oblikovanje ciljnih skupin, 3. pilotna izvedba novo razvitega programa. Preko tega doseči večjo usposobljenost v podjetju in nove poslovne modele, kar je skladno s cilji SLR-Cilj1 (zagotavljanje sodobnih programov usposabljanja in spodbujanje povezovanja z razvojem podjetniških iniciativ in novih poslovnih modelov)

www.euskladi.si

[/kc_column_text][kc_spacing height=”30px” _id=”340913″][/kc_column][/kc_row]