EN ZA PROMOCIJA NA SOCIALNIH OMREŽJIH

EVIDENČNO NAROČILO ZA POMOČ PRI IZVEDBI IN PROMOCIJO KONFERENCE FUTURE 4.0 NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Predmet evidenčnega naročila je pomoč pri izvedbi in promociji konference Future 4.0 na socialnih omrežjih.

Ponudnik bo storitve izvedel v obdobju od 02.09.2019 do 31.12.2019. Pomoč in podpora se praviloma izvajata v prostorih SAŠA inkubatorja, na prizorišču dogodka »FUTURE 4.0« ter drugih lokacijah, kjer potekajo aktivnosti pred in po dogodku »FUTURE 4.0«. Vse aktivnosti se izvajajo po predhodnem dogovoru.

Izbrani ponudnik bo samostojno vodil kampanjo na socialnih omrežjih, e-mail kampanjo, iskal potencialne Startupe ter skrbel za komunikacijo.

Od ponudnika se pričakuje, da bo:
• Samostojno pripravil predlog načina in časovne izvedbe kamnanje, ločeno za kanale,
• najmanj 2 x na teden fizično prisoten pri naročniku,
• aktivno sodeloval z naročnikom ter se v najkrajšem možnem času odzval na želje naročnika.

Pogoji za sodelovanje
Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila reference v zadnjih treh (3) letih na področju digitalnega marketinga ter organizaciji dogodkov.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda pavšalno za mesec opravljanja storitev, skladno z evidenčnim naročilom.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 30. 8. 2019, po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 104 ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si

Celotno besedilo EN

Obrazec Ponudba