EVROPSKA KOMISIJA: Keeping non-compliant products from the EU market – ROK: 15.10.2019

Eden temeljnih izzivov se nanaša na vse večje število neskladnih izdelkov, ki preko spletnih platform najdejo pot do potrošnikov. Več nedavnih preiskav e-trgovine je pokazalo zelo visoko raven, včasih skoraj 100-odstotno neskladnost pregledanih izdelkov. Sedanji režim nadzora je osredotočen na pregled blaga v fizičnih trgovinah in nadzor uvoza trgovcev v EU iz tretjih držav. V praksi ni, ali je zelo malo, nadzora nad zasebnimi e-trgovinami.

 

Cilj je finančna podpora izdelavi novih delovnih orodij na področju e-trgovine za organe za nadzor trga in carine. V idealnem primeru bi morala ta nova delovna orodja olajšati združevanje virov in strokovnega znanja ter biti prijazna za MSP. Ta delovna orodja bi morala tudi povečati učinkovitost in uspešnost sistemov nadzora trga v Evropi. Zlasti bi lahko ta delovna orodja vključevala razvoj ali vključitev novih tehnologij v sisteme nadzora trga e-trgovine, da bi prepoznali neskladne izdelke, ki preko spletnih platform najdejo pot do potrošnikov v EU.

 

Upravičeni prijavitelji:

·         neprofitne organizacije (zasebne ali javne)

·         javni organi (državni, regionalni, lokalni)

VEČ NA: https://www.consumerlawready.eu/