BP3 – Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

  • od

KRATEK OPIS

Namen in cilj razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 

Več na: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/razpis_ybp3_2019.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Subjekti, ki so registrirani kot: d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., s.e., fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, zadruge, pod pogojem, da so se vpisali v sodni register pred 01.01.2018.

ROK

19.07.2019, 

30.08.2019, 

15.10.2019 ter

29.11.2019.