BP3 – Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

KRATEK OPIS

Namen in cilj razpisa je spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. 

Več na: http://www.regionalnisklad.si/uploads/datoteke/razpis_ybp3_2019.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Subjekti, ki so registrirani kot: d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., s.e., fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, zadruge, pod pogojem, da so se vpisali v sodni register pred 01.01.2018.

ROK

19.07.2019, 

30.08.2019, 

15.10.2019 ter

29.11.2019.