Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

KRATEK OPIS

Namen vključevanja izkušenih start-up mentorjev v proces mentoriranja start-up podjetij je prenos specifičnih izkušenj in znanj ter specifičnih socialnih povezav v procesu uspešnega razvoja prejemnikov javnih sredstev.

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=90

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mentorji, ki lahko svetujejo, prenesejo znanje in izkušnje, nadgradijo kompetence, spodbujajo vse aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe.

Področja: finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge, idr.

ROK

31.12.2019