Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 2«

[kc_row use_container=”yes” _id=”527715″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”340115″][kc_title text=”S1JBVEVLIE9QSVM=” _id=”878923″ type=”h1″][kc_column_text _id=”10793″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`,`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI operacij tistim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so po predložitvi predloga operacije na fazo 2 SME Instrumenta v okviru Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Seal of Exellence« (»Pečat odličnosti«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje.

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2017/971/Sprememba_razpisa/javni_razpis_sme_instrument_faza_2_nov%20logo24072019.pdf

[/kc_column_text][kc_spacing height=”70px” _id=”293757″][kc_title text=”VVBSQVZJxIxFTkkgVkxBR0FURUxKSQ==” _id=”135366″ type=”h1″][kc_column_text _id=”840583″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`,`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Do sofinanciranja so upravičene le RRI operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4, razen v področje trajnostnega turizma. Natančna opredelitev sedaj veljavnih področij uporabe je predstavljena v S4, ki je dosegljiva na spletnem naslovu: http://www.svrk.gov.si/

[/kc_column_text][kc_spacing height=”70px” _id=”586755″][kc_title text=”Uk9L” _id=”696971″ type=”h1″][kc_column_text _id=”441783″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`,`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Roki za oddajo vlog:

1. rok: 29. 9. 2017, 

2. rok: 12. 9. 2018 in 

3. rok: 12. 9. 2019.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]