Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1201/Sprememba_razpisa/Javni_razpis-25.7.2019.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednja podjetja

ROK

Roki za oddajo vlog so: 

 

07.01.2019, 

15.05.2019, 

05.09.2019, 

06.01.2020, 

15.05.2020, 

04.09.2020, 

05.01.2021, 

14.05.2021, 

03.09.2021, 

05.01.2022 in 

16.05.2022.