Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje naslednje ukrepe:

  1. a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
  2. b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
  3. c) Spletne strani za tuje trge
  4. d) Spletne trgovine
  5. e) Produktno-prodajne videe
  6. f) Krepitev kompetenc – usposabljanja

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2018/1191/JR_e_poslovanje_2019_2022_Sprememba_26.10.2018.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

mikro, mala in srednje velika podjetja

ROK

Roki za oddajo vlog so:

 

05.11.2018,

01.10.2019,

01.10.2020 in

01.10.2021.