Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko »showroomov« na tujih trgih. 

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2019/1291/Javni_razpis.pdf 

Javna agencija SPIRIT Slovenija vabi vse potencialne prijavitelje na informativne dni glede Javnega razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, ki bodo organizirani: 

  • v Celju 3. septembra, 
  • v Ljubljani 4. septembra in 
  • v Novem Mestu 6. septembra.

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Razpisana sredstva so v celoti namenjena prijaviteljem s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

ROK

Predvideni so štirje (4) roki za oddajo vlog:

 

1.rok: 30. 9. 2019

2.rok: 30. 9. 2020

3.rok: 30. 9. 2021

4.rok: 30. 9. 2022