»Mentorske sheme za socialna podjetja«, 2. odpiranje

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa – A in B, prvi je namenjen profesionalizaciji zaposlenih v socialnih podjetjih, drugi pa profesionalizaciji mentorjev. 

Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/razpisi/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1194

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Na sklop A javnega razpisa se lahko prijavijo socialna podjetja, 

na sklop B pa socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

ROK

30.09.2019