P4L 2019 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0

[kc_row use_container=”yes” _id=”175000″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”960625″][kc_title text=”S1JBVEVLIE9QSVM=” _id=”247669″ type=”h1″][kc_column_text _id=”735604″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`,`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno-lesni verigi. 

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

[/kc_column_text][kc_spacing height=”70px” _id=”475050″][kc_title text=”VVBSQVZJxIxFTkkgVkxBR0FURUxKSQ==” _id=”920223″ type=”h1″][kc_column_text _id=”349691″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`,`font-family|,p`:`Roboto`}}}}”]

Mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Operacije se bodo izvajale v programskem območju Kohezijska regija vzhodna Slovenija.

[/kc_column_text][kc_spacing height=”70px” _id=”766047″][kc_title text=”Uk9L” _id=”759329″ type=”h1″][kc_column_text _id=”460694″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`,`font-family|,p`:`Roboto`,`font-size|,p`:`30px`}}}}”]

06.04.2020

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]