SI-SK 2019 – Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji

KRATEK OPIS

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=93

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro in mala podjetja, ki so organizirana v obliki d.o.o.

ROK

31.12.2020