KRATEK OPIS

Namen produkta je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=92

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro in mala podjetja, ki so organizirana v obliki d.o.o.

ROK

27.09.2019