Lead Generation

KRATEK OPIS

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa »Lead Generation« identifikacije kvalificiranih kontaktov potencialnih investitorjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) in na Japonskem ter povezovanja slovenskih in tujih poslovnih partnerjev na nemško govorečih trgih (regija DACH)

Javno naročilo je razdeljeno na tri (3) sklope pri čemer:

  • SKLOP 1 predstavljajo aktivnosti povezane z identifikacijo kvalificiranih kontaktov »Lead Generation« potencialnih investitorjev;
  • SKLOP 2 predstavljajo aktivnosti povezane z identifikacijo kvalificiranih kontaktov »Lead Generation« potencialnih investitorjev;
  • SKLOP 3 predstavljajo aktivnosti povezane s povezovanjem slovenskih in tujih poslovnih partnerjev oziroma identifikacijo kvalificiranih kontaktov »Lead Generation« potencialnih tujih kupcev.

Več na: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Ponudnik, ki oddaja ponudbo mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

ROK

10.09.2019