Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe. 

Več na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2/

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Do sofinanciranja so upravičeni le tisti RRI projekti, ki se lahko uvrstijo v fokusna področja in/ali tehnologije po prednostnih področjih uporabe:

  1. Pametna mesta in skupnosti
  2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo
  3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
  4. Trajnostna pridelava hrane
  5. Tovarne prihodnosti
  6. Zdravje – medicina
  7. Mobilnost
  8. Razvoj materialov kot končnih produktov
  9. Trajnostni turizem

ROK

24.09.2019