Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020 – 2022

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti višja od 250.000 EUR. Intenzivnosti pomoči je enotna ne glede na velikost podjetja in znaša do vključno 50 % upravičenih stroškov. 

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/2019/JR_partnerstva/JR_Partnerstva_20-22.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Do sofinanciranja so upravičeni MSP-ji:

  • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in
  • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali
  • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

 

Operacije (potrjeni projekti) ali deli operacij se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 
  • kohezijska regija Zahodna Slovenija

ROK

05.10.2019