Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

KRATEK OPIS

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

Predmet javnega razpisa zajema:

  • Sklop A: 100% financiranje stroškov udeležbe podjetij v Akademiji TPSMP.
  • Sklop B: do 50% financiranja nastalih upravičenih stroškov pri izvedbi projektov do višine 100.000 EUR

Sklopa A in B se bosta izvajala v predvidoma 5 ciklih/ponovitvah v skladu s predpisanimi roki za prijave.

Več na: https://www.spiritslovenia.si/resources/files/2019/TPMdokumenti/NOVI_OBRAZCI/aa_RD_JR_TPSMP.pdf

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednja podjetja; 

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih:

  • Kohezijska regija vzhodna Slovenija in
  • Kohezijska regija zahodna Slovenija.

ROK

Predvidenih je pet (5) rokov za oddajo vlog za sklop A:

1.rok: 19.07.2019 

2.rok: 29.11.2019

3.rok: 30.04.2020

4.rok: 30.09.2020

5.rok: 23.04.2021