VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

KRATEK OPIS

Namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij. 

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=76

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

ROK

31.03.2023