VAV-2 – Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

KRATEK OPIS

Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=77

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

ROK

31.03.2023