VAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

KRATEK OPIS

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini.

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=79

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

ROK

31.03.2023