VAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

KRATEK OPIS

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). 

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=80

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

ROK

31.03.2023