VAV-6 – Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

KRATEK OPIS

Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini.

Več na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=81

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

ROK

31.03.2023