Javno povabilo k vpisu v evidenco strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM

NAMEN povabila je oblikovanje evidence strokovnjakov za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM.

CILJ povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na tem področju ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih (npr. javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti v velikih podjetjih, ki ga bo objavil SPIRIT Slovenija, javni poziv oz. vavčer za uvajanje poslovne odličnosti v malih in srednje velikih podjetjih, ki ga bo objavil Slovenski podjetniški sklad itn.), pri izbiri primernega strokovnjaka, z namenom uveljavljanja povračil stroškov izvedenih storitev.

ROK: do preklica