SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed

7 oktobra, 2019 / Projekti

NAMEN IN CILJ:    

Namen projekta je spodbujanje kreativnih kulturnih industrij, ki predstavljajo enega najbolj prosperitetnih sektorjev z visoko dodano vrednostjo. Znotraj programa bomo ljudem, ki delujejo v tem sektorju pomagali razviti ključne kompetence, ki bi jih olajšali razvoj in rast

V projektu, ki je financiran s strani Erasmus + programa sodeluje 6 partnerjev iz 5ih EU članic. V sklopu projekta bo na podlagi pridobljenih znanj pripravljen priročnik za kreativce in B2C platforma za povezovanje.