SCALing up in the creative industries for SMEs and self-employed

[kc_row use_container=”yes” _id=”575153″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”536251″][kc_column_text _id=”568462″ css_custom=”{`kc-css`:{`any`:{`typography`:{`color|,p`:`#000000`}}}}”]


Ta evropski projekt je namenjen zagotavljanju razvoja posameznikov in malih podjetij v kulturnem in kreativnem sektorju, ki sta med najbolj obetavnimi sektorji z visoko dodano vrednostjo. Projekt je podprt s sredstvi sklada Erasmus Plus in povezuje šest partnerskih podjetij iz petih držav članic EU, ki skupaj razvijamo posebna orodja za usposabljanje in podporo zaposlenim v omenjenih sektorjih. 

Kot partnerji projekta v SAŠA inkubatorju sodelujemo pri razvoju programov za razvoj ključnih kompetenc in veščin za uspešnejšo rast. V sklopu projekta bomo na podlagi pridobljenih znanj pripravili priročnik za kreativce in B2C platformo za povezovanje.

[/kc_column_text][kc_spacing height=”20″ _id=”448825″][kc_spacing height=”10px” _id=”24930″][kc_spacing height=”20″ _id=”372538″][/kc_column][/kc_row]