VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb

NAMEN IN CILJ:

 spodbuditi ciljne skupine iz tč. 4 k statusnemu preoblikovanju:

  • s.p. v kapitalsko družbo
  • d.d. v d.o.o. ali obratno
  • zadruge v gospodarsko družbo ali obratno

z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

PREDMETsofinanciranje upravičenih stroškov svetovanja in izvedbe aktivnosti statusnega preoblikovanja

UPRAVIČENCImikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge.