VAV-7 – Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

NAMEN IN CILJ: spodbuditi ciljne skupine iz tč. 4 k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.

PREDMET: sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.

UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge.