VAV-8 – Vavčer za digitalni marketing

NAMEN IN CILJspodbuditi ciljne skupine iz tč. 4 k uvajanju digitalnega marketinga.

PREDMETsofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

UPRAVIČENCImikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, s.p. ali zadruge.