EN za izvedbo mentoriranja v sklopu STARTUP SAŠA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo mentoriranja v sklopu projekta Startup SAŠA.

Predmet evidenčnega naročila
Predmet evidenčnega naročila je izvedba mentoriranja za ciljno skupino startup podjetij in posameznikov s podjetniško idejo v sklopu projekta STARTUP SAŠA, LAS.

Ponudnik bo izvedel mentoriranje v obsegu od 5 do največ 20 ur na ekipo ali podjetje. Točen obseg ur bo določen skladno s potrebami mentoriranca.

Ponudnik se lahko prijavi samo na enega (1) izmed naslednjih sklopov:

  1. Splošno podjetniško svetovanje na podlagi vitke metodologije
  2. Vsebinski in digitalni marketing.
  3. Prodaja.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj ter pripraviti zaključno poročilo..

Pogoji za sodelovanje
Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj tri (3) referenc v zadnjih treh (3) letih na področju posameznega sklopa, na katerega se prijavlja. Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. Ponudba se poda za 1 uro svetovanja.

K obrazcu ponudba ponudnik priloži opis referenc, kjer je razvidno izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 13. 12. 2019, po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 104 ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.

PRENOS OBRAZCA PONUDBA