EN: IZVEDBA HACKATHONA ZELENE TEHNOLOGIJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO HACKATHONA – ZELENE TEHNOLOGIJE V OKVIRU PROJEKTA STARTUP SAŠA (LAS)

Predmet evidenčnega naročila

Predmet tega evidenčnega naročila je izvedba Hackathona na temo zelene tehnologije, ki bo potekal na lokaciji Preloge, prostori RCE  (od 14. do 16.1.2020). Dogodek poteka v sklopu projekta Startup SAŠA.

Gre za izvedbo tridnevnega dogodka, ki je namenjen potencialnim in obstoječim podjetjem, ki bi želeli ali že prodajajo produkte na področju zelenih tehnologij in želijo prodreti na trg ali povečati prodajo. 

Izvedba hackathona zajema naslednje naloge:

  • zagotovitev najmanj 3 predavateljev/mentorjev z relevantnega področja;
  • zagotovitev primerne lokacije za izvedbo dogodka;
  • zagotovitev pogostitve za vse udeležence;
  • upoštevanje navodil za informiranje in obveščanje;
  • prisotnost na dogodku vse tri dni;
  • priprava poročila o izvedbi hackathona.

Cena izvedbe dogodka mora zajemati vse stroške, povezane z zgoraj naštetimi aktivnostmi.

Pogoji za sodelovanje

Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 10.1.2020, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 104 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si  

Celotno besedilo EN