Kako do 54.000 nepovratnih sredstev?

Slovenski podjetniški sklad s produktom P2 omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v višini do 54.000 EUR v obliki subvencije.

SAŠA inkubator vam v obliki delavnic in individualnega mentorstva nudi vso potrebno pomoč za uspešno prijavo. 

Razpis skozi subvencijo podpira razvoj in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešna podjetja s potencialom rasti. Prijava za subvencijo P2 je razdeljena na dva dela, in sicer: predselekcijski postopek s predstavitvijo na Demo dnevu in formalna oddaja razpisne dokumentacije.

Skozi serijo treh delavnic vam bomo ponudili vse informacije, vezane na razpis, predvsem pa bomo pilili vašo predstavitev za Demo dan v okviru predselekcijskega postopka, saj le-ta predstavlja več kot tretjino vseh točk, ki jih lahko pridobiš na razpisu. 

Prijavi se na sklop treh delavnic, če:

 • te zanima ali je tvoja ideja sploh primerna za prijavo na razpis,
 • imaš idejo za nov produkt ali storitev in te zanima, kako do 54.000 EUR nepovratnih sredstev Slovenskega podjetniškega sklada ali
 • nimaš izkušenj s prijavami na razpise in bi potreboval izkušeno osebo, da vodi čez proces prijave s ciljem uspešne pridobitve sredstev.

Urnik delavnic:

19. februar  /  14:00 – 17:00

Pregled primernosti ideje in razpisne dokumentacije s poudarkom na kriterijih razpisa.  

 • Ali je moja ideja primerna za prijavo na razpis?
 • Pregled vseh pogojev, ki jih moraš izpolnjevati.
 • Pregled vsebinskega dela predstavitvenega načrta.
 • Upravičeni stroški in zahtevani cilji
 • Pomembni roki za oddajo prijave

4. marec  /  14:00 – 17:00 

Priprava na DEMO dan in nasveti iz prve roke – Podjetje Clubforce  

 • Pregled meril za ocenjevanje komisije
 • Predstavitev predloge za trening pitcha
 • Pitchanje in feedback za izboljšave

11. marec  /  14:00 – 17:00 

Individualno piljenje tvoje prijave.

 • Pregled vsebinskega dela predstavitvenega načrta
 • Pregled finančnega dela predstavitvenega načrta
 • Pregled meril za ocenjevanje ter prilagoditve načrta
 • Prijav je običajno več kot 100, sredstva pa so omejena, zato je pomembno, da oddate vrhunsko prijavo!

Po oddaji prijav, vam bomo glede na število le-teh, poslali vaš termin na individualno svetovanje.

Splošno o subvenciji P2 in predselekciji Start:up Slovenija

Slovenski podjetniški sklad v razpisu P2 startup podjetjem z inovativno idejo zagotavlja 54.000 € zagonske spodbude za razvoj produkta. Gre za nepovratna sredstva, ki se podjetniku na transakcijski račun nakazujejo v treh tranšah po potrjenem poročilu o porabi upravičenih stroškov. Spodbuda P2 je povezana s predselekcijo Start:up Slovenija, kjer lahko podjetniki zberejo do 35 točk od 100 možnih za prijavo na razpis.  

Upravičenci so novoustavnoljena podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga. 

Doba financiranja: izplačilo v treh tranšah 

 • prvo izplačilo: do 10.000 EUR za upravičene stroške v letu 2020
 • drugo izplačilo: do 12.000 EUR za upravičene stroške v letu 2021
 • tretje izplačilo: do 32.000 EUR za upravičene stroške v letu 2022

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja:

 • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme)
 • stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški mentoriranja, testiranja, programiranja, intelektualne zaščite, izdelave prototipov skozi celotno obdobje upravičenosti, stroški promocije)
 • posredni operativni stroški se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja razvojna dela na operaciji

Subvencija znaša 100 % upravičenih stroškov podjetja.

Udeležba na delavnicah je brezplačna, obvezna je predhodna prijava.

PRIJAVA