EN PODJETNIŠKI TRAMPOLIN 2020

Saša inkubator, d.o.o. objavlja na svoji spletni strani evidenčno naročilo za izvedbo programa »PODJETNŠKI TRAMPOLIN 2020«

Predmet javnega naročila
Podjetniški Trampolin 2020 je osrednji program SAŠA inkubatorja, katerega namen je pospešiti razvoj poslovnih idej ter zagon novih podjetij, za hitrejši vstop na trg, za pripravo za pridobitev povratnih/nepovratnih sredstev. Program je namenjena potencialnim podjetnikom (nosilcem idej ali ekipam) in zagonskim podjetjem.

Predmet naročila je izvedba sedmih (8) strokovnih delavnic, ki bodo potekale 1 x tedensko v prostorih SAŠA inkubatorja, PC Standard, Velenje. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno praktično delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo samo ene spodaj naštetih delavnic:

 1. Ne predvidevaj, preveri! 2. 4. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: Praktična delavnica namenjena definiciji in velikosti problema, ki ga ideja rešuje ter raziskava trga.
 2. Vprašaj svojega kupca 9. 4. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: Na drugi delavnici bomo definirali kdo je glavni kupec, po katerih kanalih ga doseči in ugotovili kaj je edinstvena dodana vrednost.
 3. Če nisi na spletu, ne obstajaš 16. 4. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: Predstavitev brezplačnih orodij, ki omogočajo predstavitev
  rešitve na spletu in praktični nasveti iz področja digitalnega marketinga.
 4. Denar je jezik, ki ga razumejo vsi narodi 23. 4. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: Postopek izračuna končne cene, kalkulacije stroškov in določitev ključnih kazalnikov.
 5. Nič se ne zgodi, dokler ni prodaje 7. 5. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: Metode in orodja za učinkovito prodajo storitve ali izdelka na trgu.
 6. Vedno je pravi čas za odprtje podjetja 14. 5. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: kako ustanoviti podjetje in katere so oblike med katerimi lahko izbiramo.
 7. Prepričaj me 21. 5. 2020 17:00 – 20:00
  Vsebina: delavnica kako pripraviti odličen pitch in priprava najboljših 6 ekip na pitch, javni nastop pred investitorji.
 8. Neuspehi so vaje za uspeh 28. 5. 2020 17:00–20:00
  Vsebina: Individualne priprave pitcha in scenarijev za snemanje promocijskih videov.

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, fotografijo in povzetek vsebine delavnice ter posnel kratek promo video (20 sek), ki ga bomo uporabili za namen novačenja ekip in promocije programa do 6. 3. 2020. Po izvedeni delavnici bo izbrani ponudnik pripravil poročilo.

Pogoji za sodelovanje
Na javno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na svetovanje, predavanje ali mentoriranje start:up podjetjem ali potencialnim podjetnikom, za katerega bo oddal ponudbo. Ponudnik mora k ponudbi priložiti kratek življenjepis z referencami.

Za start:up podjetje se šteje podjetje, ki v času svetovanja ni bilo starejše od treh let in ima inovativno idejo s potencialom rasti.
Za potencialne podjetnike se šteje posameznik ali ekipa, ki ima podjetniško idejo.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do srede, 4. 3. 2020 po elektronski pošti na naslov info@sasainkubator.si, navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 051 325 680 (Karla Sitar) ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si.

Prenesi:

Celotno besedilo EN

Obrazec Prijava