Objava seznama oddaje evidenčnih naročil

SAŠA inkubator d.o.o. na svoji spletni objavlja seznam oddaje evidenčnih naročil, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3

Datum: 28.2.2020

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1.800 Jure Tomc, s.p.
2 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1.600 Matjaž Aberšek, s.p.
3 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1800 OWLIE BOWLIE, Anja Blazinšek, s.p.
4 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 1800 Anita Česnik Mažgon s.p.
5 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 3.000 Science Innovation Lab j.d.o.o.
6 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 2.760 VIZIJA ENA d.o.o.
7 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 746 121 Marketing d.o.o.
8 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 750 S.O.S. projekt
9 splošno področje storitve mentorstvo za pripravo podjetja na rast in prestop v inovativno podjetništvo. 3.000 Islam Mušić, s.p.
SKUPAJ: 17.256
Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 splošno področje storitve Oblikovanje, priprava, izdelava, montaža tiskovin, promocijskih materialov 6.217 TVK d.o.o.
2 splošno področje storitve Oblikovanje, priprava, izdelava, montaža tiskovin, promocijskih materialov 405 Tampotisk d.o.o.
3 splošno področje storitve Oblikovanje, priprava, izdelava, montaža tiskovin, promocijskih materialov 3685 Eurograf d.o.o.
4 splošno področje storitve Oblikovanje, priprava, izdelava, montaža tiskovin, promocijskih materialov 129,73 HTZ d.o.o.
5 splošno področje storitve Oblikovanje, priprava, izdelava, montaža tiskovin, promocijskih materialov 188 AMICUS d.o.o.
SKUPAJ: 10.625
Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 splošno področje storitve Izdelava, nadgradnja, posodobitev spletnih strani in mobilnih aplikacij 7.300 Luka Domitrovic, s.p.
2 splošno področje storitve Izdelava, nadgradnja, posodobitev spletnih strani in mobilnih aplikacij 4.710 Klemen Plazar s.p.
SKUPAJ: 12.010