EN EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA ZA PRAVNO PODROČJE.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki je član SAŠA inkubatorja (Evegreen, Eva Štraser s.p.) in je izrazil potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju, vezano na pravno svetovanja. Podjetje bo potrebovalo podporo zunanjega strokovnjaka za obdobje april 2020 do december 2020.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno do največ 20 ur /podjetje. Svetovanje lahko traja največ do 31.12.2020.

Svetovanje se praviloma izvaja v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru ali preko spletnih orodij.

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje voditi dnevnik svetovanj, pripraviti zaključno poročilo ter s podjetjem skleniti sporazum o ekspertnem svetovanju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje
Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit. Ponudnik odda ponudbo za 1 uro svetovanja.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno srede, 11.3.2020, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si.