Protikoronski zakonski Mega paket

Dne 28.3. (Ur.list 36/2020) je bil sprejet “protikoronski zakonski mega paket”. Do danes  pa je vlada dodala nekaj popravkov (spodaj ključni popravki): 

Pri čakanju na delo je spremenjen kriterij prihodkov za ugotavljanje upravičenosti pomoči. Delodajalec pridobi celotno povračilo plač zaposlenih na čakanju, če ima:

  • v prvi polovici leta 2020 za 20 % nižje prihodke kot v prvi polovici leta 2019,
  • v drugi polovici leta 2020 se smejo prihodki povečati za 50 % v primerjavi z drugim polletjem leta 2019.

Zaključne bilance za leto 2020 morajo ustrezati temu pravilu, sicer bo potrebno pomoč vračati.

Cvetličarji, drevesnice, vrtnarji lahko odprete lokale in prodajate končnim kupcem. Enako lahko določeni gradbinci gradijo v nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, kjer ni stika s potrošniki.

S.p.: da boste lahko uveljavljali pomoč države, morate imeti obveznosti, ki so zapadle do 28.2. 2020, poravnane do 6. aprila 2020. Pazite na vse obveznosti – v poštev ne pridejo le davki in prispevki, temveč tudi ostale obveznosti kot so stavbno zemljišče, globe, prometni prekrški, itd…

Pri ukrepu čakanja na delo in odsotnosti z dela zaradi varstva otrok morate imeti poravnane davke in prispevke na dan oddaje vloge. Vloge se lahko oddajo najkasneje do 31. maja 2020 tudi za nazaj.