EN ZA IZVEDBO PROGRAMA »CONNECTED MARKETING 2020«

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA »CONNECTED MARKETING 2020«.

Predmet evidenčnega naročila
Sklop delavnic Connected marketing je program SAŠA inkubatorja, ki je namenjen potencialnim podjetnikom in zagonskim podjetjem, ki si želijo hitrejšega razvoja in večje prisotnosti na spletu z namenom povečanja prepoznavnosti, povečanja prodaje in spremljanja rezultatov oglaševanja na spletu.

Predmet evidenčnega naročila je izvedba šestih (6) strokovnih delavnic, ki bodo potekale 1 x tedensko na spletnem orodju Zoom. Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno praktično delo s posameznimi ekipami. Vsaka delavnica traja najmanj 3 ure.

Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se lahko prijavi za izvedbo ene ali več spodaj naštetih delavnic:

  1. Postavitev spletne trgovine in optimizacija spletne strani, 5. 5. 2020 17:00 – 20:00
    Vsebina: Praktična delavnica kako postaviti svojo spletno trgovino (Shopify) in kako optimizirati obstoječo spletno stran.
  2. Brezplačna orodja digitalnega marketinga in njihova uporaba, 12. 5. 2020 17:00 – 20:00 Vsebina: Predstavitev obstoječih orodij digitalnega marketinga, kako jih uporabljati, medsebojno povezati in slediti navdam svojih kupcev.
  3. Oglaševanje na socialnih omrežjih, 19. 5. 2020 17:00 – 20:00 Vsebina: Kako z malo denarja uspešno oglaševati na socialnih omrežjih (FB, Instagram, Linkedin, Youtube).
  4. E-mail marketing, remarketing in analitika, 26. 5. 2020 17:00 – 20:00 Vsebina: Delavnica s praktičnimi navodili kako uspešno pridobiti relevantne e-mail naslove in kaj z njimi početi ter kako spremljati in ponovno targetirati različne segmente kupcev.
  5. Branding, 2. 6. 2020 17:00 – 20:00 Vsebina: Kako zgraditi ali nadgraditi blagovno znamko vašega podjetja. Kako ustvariti osnovno zgodbo, ki bo prodajala vaš produkt ali storitev.
  6. Content marketing, 9. 6. 2020 17:00 – 20:00
    Vsebina: Zaključna delavnica, ki poveže pridobljeno znanje prejšnjih delavnic in poda odgovore na vprašanje na kakšen način objavljati vsebino (besedila, fotografije), da bo izplen na vseh kanalih – spletna stran, družbena omrežja in oglasi – optimalen.

Od vsakega izvajalca se pričakuje izvedba delavnice in individualno delo s posameznimi ekipami. Izvajalec bo predhodno prejel podatke o udeležencih programa, na podlagi katerih bo zasnoval nalogo, ki jo bodo udeleženci pripravili do izvedbe delavnice.

Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, da bo izbran, naročniku posredoval svoj kratek opis, pokončno fotografijo in povzetek vsebine delavnice ter posnel kratek promo video (20 sek), ki ga bomo uporabili za promocijo programa. Po izvedeni delavnici bo izbrani ponudnik pripravil poročilo.

Pogoji za sodelovanje
Na EN se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim EN. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima najmanj pet (5) referenc v zadnjih treh (3) letih, ki so vezana na svetovanje, predavanje ali mentoriranje start:up podjetjem ali potencialnim podjetnikom, za katerega bo oddal ponudbo.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do srede, 22. 4. 2020 po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si ali navadni pošti.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 657 401 (Ana Anžej) ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.

Dokument EN

Obrazec PONUDBA