EN ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO EKSPERTNEGA SVETOVANJA S PODROČJA PRAVA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba ekspertnega svetovanja za ciljno skupino obstoječa podjetja, ki so član SAŠA inkubatorja in so izrazili potrebo po specifičnem ekspertnem svetovanju na pravnem področju ter za lastne potrebe SAŠA inkubatorja  Naročnik bo potreboval podporo zunanjega strokovnjaka  za obdobje do 31. decembra 2020.

Ponudnik bo izvedel vso podporo in svetovanje v obsegu približno do 20 ur/podjetje

Svetovanje se izvaja na daljavo ali v prostorih SAŠA inkubatorja, po predhodnem dogovoru. 

Izbrani ponudnik bo moral za vsako podjetje pripraviti poročilo o ekspertnem svetovanju.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom in so vpisani v Bazo mentorjev in zunanjih ekspertov pri agenciji Spirit.

Ponudnik odda ponudbo za 1 uro svetovanja.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 23.4.2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali  navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. 

PRENOS PONUDBE

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si  

Karla Sitar, l.r.

direktorica