EN ZA IZVEDBO PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA STARTUPE V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA USPOSABLJANJA ZA STARTUPE V OKVIRU PROJEKTA KORPOSTART

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba 24 urnega usposabljanja za startupe s področja sodelovanja oziroma povezovanja s korporacijami. Usposabljanje bo potekalo 4 dneve po 6 ur v oktobru ali novembru 2020 v prostorih Tehnološkega parka, razen če bodo razmere zahtevala online izvedbo usposabljanja. Ponudnik mora pripraviti in izvesti program, v okviru katerega mora podati zelo praktična navodila in priporočila ter predstaviti aktualne prakse sodelovanja startupov s korporacijami ter zagotoviti zunanje goste iz startup sveta, tudi s področja intelektualne zaščite. V zadnjem delu usposabljanja sodeluje kot mentor pri pripravi akcijskega načrta startupov, ki se bodo v program prijavili. Pri izvedbi programa sodeluje tako z naročnikom kot ostalimi partnerji projekta ter je prisoten na sestankih celotne ekipe projekta (predvidoma 3 sestanki).

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj dve (2) referenci v zadnjih dveh (2) letih na področju usposabljanja oz. svetovanja startupom.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški, tudi zunanjih strokovnjakov. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 22. 5. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, l.r.

direktorica