Predlog PKP3 v obravnavi v državni zbor

Na spletni strani DZ RS je objavljen predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 –  #PKP3, ki ga je Vlada RS potrdila prejšnji torek. DZ RS naj bi ga obravnaval v tem tednu. Paket vsebuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic covid-19 na področju dela, javnih financ, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, visokega šolstva, infrastrukture ter javnega naročanja. Med ključnimi vključenimi ukrepi je skrajšan delovni čas. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo, naj bi se omogočilo le za dejavnosti turizma in gostinstva ter dejavnost igralnic, medkrajevni in drug potniški promet, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj itd., in še to samo za mesec junij.