EN ZA RAZVOJ DIGITALNIH ORODIJ FUTURE 4.0 za leto 2020

Predmet evidenčnega naročila je razvoj spletnih orodij za izvedbo mednarodne konference Future 4.0 v celoti na daljavo, ki bo 17. in 18. novembra 2020.

Naročilo zajema:

 1. Razvoj in postavitev spletne strani Future 4.0  

Glavne karakteristike:

 • Recikliranje starih materialov iz konferenc 2018 in 2019
 • Upoštevanje nove grafične podobe
 • Možnost registracije na dogodek za več tipov udeležencev
 • Prilagojena za online izvedbo
 • Spletna stran usklajena za SEO in FB marketing
 • Vsebinska in tehnična podpora
 • Možnost obveščanja udeležencev

Roke za izvedbo določita skupaj z naročnikom, v naročilo je zajeto tudi informiranje, posodabljanje in nalaganje novih materialov po izvedbi konference

Prenos spletne strani na naročnika do 31.12.2020.

 • Razvoj spletne aplikacije Future 4.0

Glavne karakteristike:

 • Možnost vidnosti registriranih udeležencev
 • Možnost prijave startupov
 • Sledenje prijavnega postopka
 • Obveščanje preko e-pošte
 • Urejanje podatkov o startupih, udeležencih, sponzorjih in korporacijah
 • Možnost pogovorov med konferenco
 • Prenos online programa
 • Vsebinska in tehnična podpora
 • Prisotnost na konferenci 17. in 18. novembra 2020

Rok izvedbe je 13. november 2020 z možnostjo testiranja že prej.

 • Razvoj mobilne aplikacije Future 4.0

Glavne karakteristike:

 • Pregled sponzorjev, urnika in povezava na live prenos
 • Implementacija nove celostne podobe konference
 • Android in iOS platforma
 • Objava na App Store in Google Play
 • Vsebinska in tehnična podpora

Rok izvedbe je 13. november 2020 z možnostjo testiranja že prej.

Izbrani ponudnik bo moral celoten čas rešitve usklajevati z naročnikom.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčnega naročila in ima najmanj dve (2) referenci v zadnjih dveh (2) letih na področju IT storitev.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 12.6.2020, po elektronski pošti na naslov ana.anzej@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu ana.anzej@sasainkubator.si.

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, l.r. direktorica