EN ZA RAZVOJ IN POSTAVITEV SPLETNE STRANI ŠOLA ZA VLAGATELJE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja

EVIDENČNO NAROČILO ZA RAZVOJ IN POSTAVITEV SPLETNE STRANI ŠOLA ZA VLAGATELJE

Predmet evidenčnega naročila je razvoj in postavitev spletne strani za potrebe projekta ŠOLA ZA VLAGATELJE.

Naročilo zajema:

•        Ureditev domene (solazavlagatelje.si)

•        Postavitev strani na strežnik in povezava z domeno

•        Ureditev poštnega računa za novo domeno

•        Upoštevanje dogovorjene grafične podobe za izgled strani

•        Prilagojeno za pregled in delo na mobilnih telefonih

•        Predstavitev projekta Šola za vlagatelje

•        Predstavitev partnerjev, članov, predavateljev …

•        Pregled vseh delavnic in možnost prijave na dogodek

•        Spletna stran usklajena za SEO in FB marketing

•        Vsebinska in tehnična podpora

•        Možnost obveščanja udeležencev

Roke za izvedbo določita ponudnik in naročnik skupaj, v naročilo je zajeto tudi informiranje, posodabljanje in nalaganje novih materialov.

Prenos spletne strani na naročnika do 30.11.2020.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki je predmet evidenčneganaročila.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig. 

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 20.8.2020, po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA Inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si.

PRENESI OBRAZEC

Karla Sitar, direktorica