JN za izobraževanje za EU razpise

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA EU RAZPISOV

Predmet naročila

Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja EU razpisov za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Poudarek naj bo predvsem na področju pridobitve nepovratnih virov iz EU programov, kot so EIC Accelerator, Fast Track to Innovation ipd., ki so zanimivi za MSP-je.


Izobraževanje naj traja predvidoma 3 ure v prostorih SAŠA inkubatorja.


Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske
izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno petka, 1. 9. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore
SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, direktorica