JN za izobraževanje za socialne medije

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA SOCIALNIH MEDIJEV

Predmet naročila

Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja socialnih medijev za ciljno skupino zaposlenih v SAŠA inkubatorju. Izvajalec mora pred samim izobraževanjem narediti analizo uporabljenih socialnih omrežij naročnika, kar naj bo osnova za izvedbo izobraževanja pri samem naročniku.

Izobraževanje naj traja 2 x predvidoma 3 ure v prostorih SAŠA inkubatorja v septembru 2020. Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 10. 9. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja. Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, direktorica