EN ZA IZVEDBO PROGRAMA 2. dne KONFERENCE FUTURE

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO PROGRAMA 2. dne KONFERENCE FUTURE 4.0

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je organizacija in izvedba programa drugega dne konference Future 4.0, in sicer 18. novembra 2020, ko bodo potekali 1:1 sestanki med korporacijami in izbranimi startupi. Izvajalec mora izmed vseh prijavljenih startupov narediti izbor le-teh za sestanke 1:1 s posameznimi korporacijami. Pripraviti mora časovni razpored posameznih sestankov in organizirati virtualne sestanke ter nuditi vso tehnično podporo pri izvedbi in biti prisoten ves čaš izvajanja sestankov.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 21. 10. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, l.r.

direktorica