EN ZA PRIPRAVO OBRAZCA ZA PROJEKTNI PREDLOG ZA JTF

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA PRIPRAVO OBRAZCA ZA PROJEKTNI PREDLOG ZA JTF

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je priprava koncepta projekta TecHubi40 vezano na postavitev infrastrukture ter vsebine za industrijski inkubator  v Veleju ter pripravo obrazca za pripravo projektnih predlogov za vključitev vsebin v območni načrt za pravični prehod za SAŠA in Zasavsko regijo. Naročnik bo izvajalcu podal osnovna izhodišča, ta pa bo pripravil vsebino projekta skladno z zahtevami omenjenega obrazca. Tekom priprave bo tesno sodeloval z naročnikom. Rok za izvedbo, pripravo prvega osnutka do 12.11.2020 ter končnega obrazca za oddajo do 21. 11. 2020.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim evidenčnim naročilom.

Ponudniki podajo svojo ponudbo za celotno storitev z vsemi vključenimi stroški. Ponudbo podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 29. 10. 2020 po elektronski pošti na naslov karla.sitar@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 102 ali na elektronskem naslovu karla.sitar@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, l.r.

direktorica