EN za osebnostno rast podjetij

Saša inkubator, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, objavlja na svoji spletni strani

EVIDENČNO NAROČILO ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA OSEBNOSTNE RASTI ZA PODJETJA

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba izobraževanja s področja osebnosti rasti za zaposlene v podjetju

Izobraževanje naj traja dvakrat po tri ure, izvedeno je lahko v prostorih SAŠA inkubatorja ali preko platforme Zoom.

Operacijo delno financira Evropska unija Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki, ki opravljajo dejavnost izobraževanj za ekipe, skladno z vsebino naročila.

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do vključno 30.10.2020 po elektronski pošti na naslov jan.skok@sasainkubator.si ali navadni pošti oz. lahko ponudbo osebno prinesete v prostore SAŠA inkubatorja.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 03 7777 103 ali na elektronskem naslovu jan.skok@sasainkubator.si

PRENESI OBRAZEC PONUDBE

Karla Sitar, direktorica